Papkani tanlash Dialog componenti


Bu component bilan ishlash juda oson.
Component sozlashlari:

1) NewFolder –  bu kod orqaliy dialogda “Новая папка”  tugmasini hosil qilish.
2) TitleName – Bu sozlash yuqori qisimni nomlash.
3) Execute – Собственно функция вызова диалога.
4) DirPath – Belgilash haqida
Bu dialogni ochish uchun:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
DirDialog1.Execute;
end;
dirselected.zip
Free Filehosting At The best file hosting - nnm.uz

5 Replies to “Papkani tanlash Dialog componenti”

Comments are closed.