Category Archives: Ma’lumotlar bazasi

MySQL ma’lumotlar bazasi…

MySQL (o´qilish “May es kyu el”). Relyatzional ma´lumotlar bazasini boshqarish sistemasi. Turli operatsion sistemalarda qo´llanishga moslashtirilgan Open-Source-mahsulot bo´lib, ko´pchilik dinamik web-sahifalar uchun asos hisoblanadi. MySQL Shvetsiyadagi MySQL AB firmasi tomonida yaratilgan bo´lib, 2008 yilning fevralida Sun Microsystems tomonida sotib olingan. Endlikda dastur kodini yaratisgda ushbu firma javobgar. Continue reading