Tag Archives: Java

Ekran elementlari va ularning xossalari. 4-dars

Bu dasrsimizda Androidda Activity  ni o’rganamiz ya’ni ekrandagi hosil bo’layotgan forma. Agar siz oldin C# yoki Delphi yoki boshqa dasturlash tillarini o’rgangan bo’lsangiz bu mavzuimiz siz uchun qiyinchilik tug’dirmaydi. Bir activityimiz oynaning barcha xususiyatlari bilan ishlay oladi. Misol uchun C# da form1.cs, Androidda esa Activity  deb nomlanadi. Activity tushunchasini batafsil tushunib olishimiz uchun Pochta client dasturini misol qilamiz. Continue reading