Tag Archives: xususiyat

Ekran elementlari bilan kod orqali ishlash! 5-dars

Bu maqolamizda view elementlar (GIU) bilan kod orqaliy ishlashni ko’rib chiqamiz.

Yangi loyiha hosil qilamiz.

Project name: lession5
Build Target: Android 4.2.2
Application name: ViewById
Package name: uz.dasturchi.viewbyid
Create Activity: MainActivity

View elementlari bilan ishlash uchun bizga id si kerak bo’ladi. Elemntlarga quydagi tarizda id beriladi @+id/name va bu R.java classiga qo’shilib boriladi.
Continue reading